Marine breakaway koblinger spørsmål og svar

Marine breakaway koblinger

Marine breakaway koblinger
spørsmål og svar

1. Hva er en marin breakaway-kobling?

Marin breakaway-kobling (MBC) er en innretning som er installert i slangeoverføringssystemer ved offshore laste- eller losseterminaler for tankskip. MBC er konstruert for å forhindre oljesøl og beskytte overføringssystemet mot skade ved tankerbrudd eller omfattende trykkstøt.

Tankerbrudd er et fartøy som beveger seg fra stasjon og bryter sin fortøyningsklyss eller lignende hendelse.

Et omfattende trykkstøt forårsakes av en uaktsom lukking av eksporttankerens manifoldventil under full flyt-forhold. Den typiske årsaken til et trykkstøt er uaktsom lukking av eksporttankerens manifoldventil eller sammenbrudd og lukking av slangeendens spjeldventil (hvis montert) under pumping.

2. Hva er fordelene ved å montere en marin breakaway-kobling?

Miljøforurensning på grunn av oljesøl og kostnader for opprensking av oljesøl kan være betydelige. Den enkle monteringen av en MBC vil minimere risikoen for oljesøl og bidra til å beskytte overføringsutstyr mot konsekvensene ved tankerbrudd og bidra til å beskytte systemet mot et trykkstøt.

Faren for produksjonsutstyr som slange, fortøyningsbøyestruktur eller avløpsarm til lagringsfartøy, undervanns P.L.E.M. (hvis det finnes et C.B.M. system), skytteltanker eller lektermanifold kan reduseres vesentlig med montering av en Gall Thomson MBC. Faren for kostbar nedetid for fartøy og overføringssystem forårsaket av søl og skade blir også minimert.

Ikke bare beskytter Gall Thomson MBC mot skadelige konsekvenser av omfattende trykkstøt men den er også totalt upåvirket av de vanlige trykkforskjellene som oppleves under normale overføringsoperasjoner.

3. Hvordan virker en marin breakaway-kobling?

Marin breakaway-kobling er konstruert for å gi et identifisert sikkert skillepunkt i et slangeoverføringssystem.

Når den forhåndsinnstilte skillebelastningen blir overskredet aktiveres MBC; ventilene lukkes og stenger av linjen enten på den ene siden eller på begge sider av skillepunktet, etter behov. Koblingen separerer og slipper ut trykket i slangesystemet før det kan revne.

Lukking kan være kontrollert eller umiddelbar, avhengig av spesifikasjonen for MBC som fastsatt for systemet.

4. Hvilke type MBC passer best for mitt bruk?

Gall Thomson har to typer MBC:

Petal Valve MBC er egnet for håndtering av tunge produkter som råolje og tung fyringsolje.

Flip-Flap MBC er egnet for produkter med lav viskositet som bensin, petroleum, diesel og LPG.

Teamet hos Gall Thomson vil samarbeide tett med deg for å fastslå en eksakt spesifikasjon men informasjonen vi behøver inkluderer:

Type terminal: for eksempel SPM, CBM, FPSO, FSO, Jetty.
Produkt som overføres: for eksempel råolje, fyringsolje, bensin, petroleum, diesel, LPG.
Maksimal faktisk flytrate m3/t).
Kinematisk viskositet (cSt) for produktet (hvis tilgjengelig).

Kontakt Gall Thomson for mer informasjon og anbefalinger:
Tlf: +44 1493 857 936
E-post: mail@gall-thomson.co.uk

5. Kan en MBC settes sammen igjen etter aktivering?

Etter en skillehendelse kan MBC gjeninnsettes og brukes gang etter gang.

MBC kan settes sammen igjen enten på anlegget av operatørens egne teknikere som følger lettfattelige skriftlige instruksjoner eller MBC kan returneres for ny montering ved Gall Thomsons anlegg for produksjon og service i Storbritannia.

Gall Thomson kan tilråde at de fleste av de store oljeselskapsklientene sender MBC tilbake til Gall Thomson-fabrikken. Dette lar klienten slippe ansvaret for renoveringsarbeidet og dra fordel av Gall Thomson-garantien og innretningens garanterte langsiktige integritet.

6. Kan Gall Thomson tilby en serviceingeniør for å foreta service på/sette sammen en MBC igjen?

I visse tilfeller er det ikke mulig for en klient å sende MBC tilbake til Storbritannia for renovering. I disse tilfellene er det vanligvis mulig å sende en ingeniør fra Gall Thomson til anlegget for å utføre arbeidet. Dette håndteres på sak-til-sak-basis.

7. Hva er de viktigste og unike egenskapene man skal se etter når man kjøper en MBC?

Ved håndtering av produkter med høy viskositet som råolje eller tung fyringsolje må det påses at det bestilles en enhet med full vidde med alle komponenter avsperret fra produktflyten under normal drift. Dette sikrer at det ikke oppstår erosjon, korrosjon eller tilstopping av ventilkomponentene og resultatet blir total pålitelighet og integritet i drift.

Be i tillegg om en kompakt, lett, radialt balansert enhet med en diameter mindre enn den for tilstøtende slangeflenser og slanger. Dette sikrer enkel håndtering og beskyttelse både mot støt og ekstern mekanisk skade når montert i slangen. Dess større og tyngre innretning dess større er faren for at slangene automatisk synker. For eksempel vekten i luft av en 16”NB. Dobbeltlukkende Petal Valve MBC #150lb må ikke overskride 550Kg.

Ventilens lukkehastighet må være uendelig variabel og det må være mulig å endre ventilens lukkehastighet uten å demontere enheten. MBC-leverandøren må ha dokumentert bevis på sin evne til å utføre en grunnleggende støtanalyse for å fastslå den optimale ventillukkehastigheten for MBC.

Vurder kun en MBC som har langvarig bevist felterfaring, helst med mer enn 10 års kontinuerlig drift i felt. Dette vil bevise av enheten kan motstå forlengede perioder med stress fra både konstant bølgebevegelse og de generelle tøffe forholdene i det marine miljøet.

Uutprøvde MBC-er kan være utsatt for feil på grunn av driftsmessige bøyekrefter, torsjonsstress og syklisk materialtretthet. En omfattende klientreferanseliste spesifikk for nøyaktig type og modell av tilbudt MBC må være tilgjengelig.

Dokumentert bevis må også være tilgjengelig for inspeksjon med hensyn til tidligere vellykkede MBC aktiveringshendelser under både tankerbrudd og ekstreme trykkstøt.

8. Hva er de internasjonale anbefalingene angående bruk av MBC-er?

Mange klienter tror at marine breakaway-koblinger er forbundet med OCIMF standarder, men disse standardene er spesifikke for design, produksjon og testing av marine slanger og har ikke noen relevans for MBC-er, som er et produkt av en helt annen type. Selv om OCIMF standarder anbefaler bruk av MBC-er er det ingen myndighetsforskrifter relatert til innretningen. Det eksisterte ikke noe slikt utstyr før oppfinnelsen av MBC av Gall Thomson, som siden har blitt «Industristandarden». Gall Thomson MBC benyttes faktisk av alle store oljeselskaper og et stort antall mindre kjente operatører verden over. Du kan si at den har skapt sin egen standard.

Gall Thomson marin breakaway-kobling er en patentbeskyttet innretning med resultater på mer enn 1 650 enheter levert verden over i en 35-årsperiode.

Gall Thomson MBC produseres og testes i henhold til aksepterte oljefeltprosedyrer og kvalitetskrav; inkludert standardmaterialer for oljeindustrien. Gall Thomson MBC er også uavhengig testet og bevitnet av tredjeklienter så vel som tredjeparts klassifiseringsselskaper slik so B.V., Lloyds, ABS og DNV.

9. Finnes det noe tilbehør som anbefales for en marin breakaway-kobling?

Flushing adapterspole kan vurderes for å forenkle tømming av produkt fra linjen ved en eventuell MBC-aktivering.  Denne innretningen konverterer de skilte MBC-endene til standard flensede koblinger som kan boltes direkte på tankermanifolden eller moderskipets flens for linjeskylling.

Flytekrager er tilgjengelige for å redusere restvekten for MBC når den er nedsenket og fylt av produkt i slangen. Dobbeltlukkende Petal Valve MBC-er for flytende slanger leveres som standard med en flytekrage som er montert på enhetens nedstrøms ende. I visse tilfeller, spesielt fra klienter, bes det om to flytekrager, en montert på hver halvdel av enheten.

Reservedelssett for tilbakestilling/renovering er tilgjengelig og skal befinne seg på lager i tilfelle en uventet aktivering under et tankerbrudd eller ved et ekstremt trykkstøt.

Blindflenser er tilgjengelige om det skulle bli nødvendig å blende av slangeenden etter MBC-aktivering og tilkobling av flushing adapterspole.

10. Hvilken ekstra ettersalgsstøtte er tilgjengelig?

  • Renovering av enheter etter 3-5 år i drift.
  • Inspeksjon før service.
  • Råd om drift og vedlikehold.
  • Utvidede garantier.
  • Proaktive tekniske salgsteam som besøker klienter.

Kontakt Gall Thomson for ytterligere informasjon:

Tlf: +44 1493 857 936
E-post: mail@gall-thomson.co.uk

Se også:

Forebygge offshore oljesøl spørsmål og sva