Forebygge offshore oljesøl spørsmål og svar

Forebygge offshore oljesøl

Forebygge offshore oljesøl
spørsmål og svar

Oljesøl ved offshore laste – og losseterminaler

1. Hva er faren for oljesøl ved offshore laste- og losseterminaler slik som enkelpunktsfortøyninger (SPM), konvensjonelle bøyefortøyninger (CBM), flerbøyefortøyninger (MBM), flytende produksjonslager og lossing (FPSO) og leddete lasteplattformer (ALP)?

De vanligste og potensielt mest farlige årsakene til offshore oljesøl ved terminaler er:

Tankerbrudd

Tankerbrudd kan forårsakes av stormer, plutselige vindkast, sterke strømmer, variable tidevann, feil ved tankermanøvrering eller feil ved dekkutstyr som fører til ikke planlagt trossefeil. Konsekvensene kan være katastrofale, med mulighet for betydelig forurensning og skade på slanger og overføringssystemer. Nedetid for tanker og terminal har også uoverskuelige økonomiske konsekvenser. Ubehagelig mediaoppmerksomhet følger ofte.

Hendelse hvor Gall Thomson MBC-er ikke var montert

En offshore terminaloperatør i Sør-Europa kom ut for en katastrofal og fatal ulykke under en plutselig storm i 1998.

Det omtalte selskapet har et raffineri hvor råolje importeres gjennom en offshore CBM (konvensjonell bøyefortøyning) tankerlosseterminal. I tillegg eksporteres raffinerte produkter via en tilliggende terminal av lignende type.

Ved denne anledningen var en tanker i ferd med å losse råolje ved importterminalen og en annen tanker lastet bensin ved eksportterminalen. Plutselig oppsto en storm med vinder i styrke 8 til 9 (Beaufort-skala) og begge tankere skilte sine fortøyningstrosser og drev ut av kontroll.

Ekstreme belastninger ble påført overføringssystemene og førte til revnede slanger, søl av råolje og raffinert produkt, skadde PLEM-er og brukne undervanns rørledninger. Det oppsto en alvorlig brann og fire fra besetningen på moderskipet mistet livet.

Dette selskapet har nå montert Gall Thomson marine breakaway-koblinger på alle sine offshore slanger.

Eksempel hvor Gall Thomson MBC var montert

I 2012 oppsto et tankerbrudd ved en SPM-terminal offshore India hvor to 16” NB Gall Thomson standard dobbeltlukkende marine breakaway-koblinger bidro med suksess. Aktiveringen lettet sikkert på den ekstreme belastningen i den flytende slangen og stengte ned produktflyten. Dette negerte skade på overføringssystem og minimerte forurensning.

Ekstremt trykkstøt

Et omfattende og skadelig trykkstøt genereres normalt av uaktsom lukking av eksporttankerens manifoldventil eller sammenbrudd og lukking av slangeendens spjeldventil (hvis montert) under pumping.

Eksempel uten Gall Thomson MBC-er montert

I 2007 ble en nødresponsplan for søl satt i drift etter så mye som 27 700 tønner (4 400 mts3) lakk i sjøen fra en plattform i den norske sektoren i Nordsjøen.

Sølet offshore oppsto under lasting av råolje fra plattformen til skytteltankeren.

Avisen Upstream Oil and Gas rapporterte følgende:

“Hendelsen startet med en flenge, forårsaket av korrosjon og ekstern skade, i en hydraulisk slange som førte til koblingsventilen på tankerens bauglastesystem. Den revnede slangen fikk ventilen til å lukke på et halvt sekund i motsetning til de normale 25 til 28 sekundene, noe som skapte et trykkstøt som fikk lasteslangen til å revne omtrent 10 meter under vann.”

Upstream 15. februar 2008

Den 20”NB fleksible undervannsslangen ble fullstendig skadet av det ekstreme trykkstøtet som ble generert av feilen i en hydraulikkslange til hurtigkoblingen i tankerens baug, noe som fikk de integrerte tallerkenventilene til å stenge hurtig mot full flyt.

Montering av en Gall Thomson marin breakaway-kobling i slangen på 20” ville nesten helt sikkert negert slangebruddet og unngått forurensningen og alt annet forbundet med en så ekstrem trykkstøthendelse.

Eksempel med Gall Thomson MBC-er montert

I mars 2012 oppsto en ekstrem trykkstøthendelse ved en SPM-terminal offshore Nigeria på grunn av hurtig lukking av spjeldventilen i slangeenden. Gall Thomson MBC-er i de flytende slangene ble aktivert og oppløste umiddelbart intensiteten i trykkstøtet. Det oppsto ingen systemskade i linjen og alvorlig forurensning ble forhindret.

2. Hvordan kan Gall Thomson MBC-er forhindre store oljesøl offshore?

Den enkle monteringen av en MBC vil beskytte systemet mot tankerbrudd og ekstreme hendelser med trykkstøt. Innretningen vil skille ved en forhåndsbestemt belastning og stenge av produktflyten hvis overdreven belastning påføres slangen.

Marin breakaway-kobling separeres når dens forhåndsinnstilte skillebelastning overskrides. Dette løsner trykket i slangesystemet før det kan revne. Ved skille stenger MBCs unike Petal Valve av linjen på begge sider av skillepunktet. Dette er enten en kontrollert eller umiddelbar lukking, avhengig av spesifikasjonen for MBC som fastsatt av driftsmessige krav.

Resultatet av koblingens funksjon er en massiv reduksjon i offshore oljesøl og forurensning sammen med en vesentlig reduksjon i kostbar nedetid for fartøy. Faren for skade på ekstremt dyrt produksjonsutstyr som slange, fortøyningsbøyestruktur (eller lagringsfartøy), avløpsarm eller undervanns P.L.E.M. (hvis det finnes et C.B.M. system) og skytteltanker eller lektermanifold unngås også.

3. Hva er gjennomsnittsmengden sølt olje etter en hendelse med tankerbrudd eller ekstremt trykkstøt når det ikke er montert MBC?

Det er et veldig vanskelig spørsmål å besvare ettersom det er så mange faktorer som må tas med i betraktningen. Som det kan ses fra det norske eksempelet med offshore oljesøl – selve oljesølet var en menge på omtrent 4 400 mts3; dog har noen offshore oljesøl være mye større og andre har vært mindre.

Mengden offshore oljesøl avhenger, blant annet, av tiden det tar å stenge ned pumpene, flytvelositeten ved tidspunktet for hendelsen og størrelsen på rørledningen.

4. Hvorfor insisterer de aller fleste entreprenører og oljeselskaper på å benytte en Gall Thomson MBC?

Gall Thomson marin breakaway-kobling har blitt verdens «industristandard» for bruk i offshore marine terminaler. Gall Thomson MBC er også den eneste utprøvde og pålitelige sikkerhetsinnretningen; støttet av 40 års vellykket bruk.

Nylige store offshore oljesøl har økt oljeselskapenes bevissthet på behovet for å ta miljømessige sikkerhetstiltak og unngå hendelser som utgjør betydelige kostnader og negativ mediaoppmerksomhet; konsekvenser som kan skade enhver organisasjon alvorlig.

Gall Thomson marine breakaway-koblinger forsterker sikkerheten, påliteligheten og integriteten for offshore olje- og gassterminaloperasjoner og dette er grunnen til at entreprenører og oljeselskaper insisterer på å benytte Gall Thomson MBC-er.

5. Hva er fordelene ved å operere med en Gall Thomson MBC?

  • forhindre offshore oljesøl
  • miljøvern
  • forhindre skade på overføringssystem
  • redusert driftsforsikringspremie for terminal
  • redusert nedetid for terminal
  • minimal kostbar nedetid for tanker
  • betydelige kostnadsbesparelser
  • ingen negativ mediaoppmerksomhet
  • forsterket sikkerhet for operatørpersonell
  • en demonstrasjon av rimelig hensyn i igangsetting av utstyr for overføringssystem.

Kontakt Gall Thomson for ytterligere informasjon:

Tlf: +44 1493 857 936
E-post: mail@gall-thomson.co.uk

Se også:

Marine breakaway-koblinger – Ofte stilte spørsmål